Referenties

Procesoptimalisatie voor De Rycke

derycke

Jean startte de procesoptimalisatie met een analyse van onze bedrijfsomgeving, gefocust op onze markt en marktbenadering. Zo toetste hij onze organisatie af aan de visie en strategie.

De ‘as-is’ procesanalyse die daarop volgde, was verrassend. We kregen een heldere kijk op onze bedrijfsprocessen en zagen meteen tal van kansen op verbetering. Maar daar bleef het niet bij!

In een volgende stap hertekende Jean onze processen om ze efficiënter en performanter te maken. Dit gebeurde op een ongedwongen manier, waarbij we gestimuleerd werden om – vanuit onze zakelijke kennis – zelf verbeteringen aan te brengen.

Die ‘to-be’ bedrijfsprocessen zijn nu de basis voor onze nieuwe manier van werken, ondersteund door een geslaagde ERP-implementatie. Zo zijn we in onze competitieve markt nog beter gewapend voor de toekomst! – Koen De Rycke, zaakvoerder De Rycke

Procesoptimalisatie voor Wyckaert

wyckaert

Toen we Jean inschakelden, waren we net gestart met de herziening van onze bedrijfsvisie en -strategie. Jean begeleidde ons bij het gebruik van strategiekaarten om die strategie duidelijker uit te drukken en intern te communiceren.

In een volgende fase analyseerde Jean onze bedrijfsprocessen. Hij identificeerde mogelijke verbeteringen en maakte ze efficiënter. Ook verduidelijkte hij hun onderlinge samenhang en relatie tot de strategie. Zo kregen we een systemisch zicht op hoe we onze organisatie duurzaam performanter kunnen maken.

Tenslotte gebruikten we Jean ook als klankbord bij de keuze en implementatie van een geïntegreerd softwaresysteem. Het resultaat? Een gevoelige verbetering van onze operationele activiteiten. – Pascale De Backer, bestuurder Wyckaert

Maak jouw processen ook klaar voor de toekomst:

Weet waar je staat,
ken je prioriteiten.
Krijg een volledige roadmap
voor je optimalisatie.