Het belang van zingeving bij proceswerk

Meaning of process work - banner

Waarom is zinvol (proces) werk zo belangrijk?

Volgens een studie – van enkele jaren geleden – door Gallup, is slechts een minderheid van werknemers in westerse landen betrokken bij hun werk. Klik hier voor meer informatie over dit rapport.

Als we deze vaststelling positief beschouwen, betekent dit dat er een enorm potentieel voor verbetering is. Dit bevestigt absoluut dat – zoals je misschien hebt gelezen in deze blog – de 8e verspilling van Lean, zijnde slecht gebruikte menselijke vaardigheden, talent en creativiteit, de belangrijkste zorg van de meeste werkgevers zou moeten zijn.

Vertaald in cijfers, betekent de Gallup-studie dat organisaties met een slechte score voor werknemersbetrokkenheid volgende verbeteringen kunnen realiseren:

  • creativiteit en innovatie verhogen met 300%
  • 66% minder ziekteverzuim hebben
  • veiligheidsincidenten en andere risico’s met 50% verminderen
  • omgaan met 125% minder burn-outs
  • 45% meer algemene productiviteit en 33% hogere winst behalen

Het lijdt geen twijfel dat een organisatiecultuur zoals die met zelfsturende procesteams zal helpen om die verbeteringen te bereiken.

Zinvol proceswerk en geluk

Simon Sinek - working hardLaten we een van de beste definities van geluk beschouwen die ik ooit heb gelezen: “Geluk is het resultaat van betekenis geven aan je leven en een meer betekenisvol leven leiden”. Betekent dit niet dat zinvolle activiteiten leiden tot een diepere vorm van welzijn en dus leiden tot hogere motivatie en betrokkenheid van medewerkers? Of laat me even Simon Sinek citeren: “Hard werken aan iets waar we niet om geven, wordt stress genoemd, terwijl hard werken aan iets waar we van houden PASSIE wordt genoemd“.

Organisatorische praktijken die de zingeving bevorderen

Laten we nu eens kijken naar enkele praktische maatregelen die de zingeving bij proceswerk voor uw werknemers kunnen verbeteren.

Verbind uw medewerkers met klanten

Met uitzondering van verkopers, weten veel werknemers niet wie de klanten van het bedrijf zijn – of meer specifiek, de klanten van het proces. Laat staan dat ze ooit klanten ontmoeten.

Door uw mensen aan klanten te verbinden, kunnen ze veel beter begrijpen wat klanten belangrijk vinden en hoe kwaliteit en gebreken de klanten en hun activiteiten of hun bedrijf beïnvloeden. Onnodig te vermelden dat dit ook zal helpen om uw eigen bedrijfsprocessen te verbeteren.

Bovendien haalt u uw mensen “uit de anonimiteit” en zullen ze er trots op zijn om rechtstreeks van klanten te horen hoe belangrijk hun werk voor hun klanten is.

Zorg ervoor dat deze verbinding duurzaam is, zodat uw mensen het gevoel behouden en verbonden blijven met ‘hun’ klanten; want de behoeften van uw klanten veranderen met de tijd.

Dit artikel van Harvard Business School illustreert het belang en de voordelen van dergelijke operationele transparantie, waarbij werknemers de klanten beter begrijpen, maar ook waar klanten de processen van hun leverancier beter begrijpen. Ook deze studie toont de positieve impact aan op de werknemerstevredenheid en de motivatie, bovenop de voordelen van kwaliteit.

Betrek ook de meest veeleisende klanten

For our customersBeperk deze ‘verbinding’ niet alleen tot tevreden klanten, want uw mensen zullen niet het meeste van hen leren. Ze zullen veel meer leren van kritische klanten. Breng ze daarom (ook) in contact met de minst tevreden klanten, van wie ze waarschijnlijk het meest te weten komen over mogelijke verbeteringen – aan producten, diensten en de processen waarvoor ze werken.

Ik heb ERP-projecten voor verschillende klanten beheerd, maar ik heb het meest geleerd van veeleisende klanten. Namelijk een klant die medische apparaten fabriceert, waarbij de kwaliteitseisen veel hoger liggen dan in de meeste andere sectoren, omdat mensenlevens (onmiddellijk) afhangen van mogelijke kwaliteitsgebreken of fouten.

Help uw mensen de impact op (hun) klanten nog beter te begrijpen

Nodig hen uit – of daag hen uit – om samen met de klanten kwaliteitscriteria te bepalen om dit concreet en tastbaar te maken.

Of laat uw medewerkers, waar mogelijk, deelnemen aan de belangrijke activiteiten van klanten waar uw producten of diensten worden gebruikt.

Toen ik voor ‘s werelds grootste fijnfiltratiebedrijf werkte, hielpen we klanten bij de opstart van nieuwe fabrieken. En mensen uit onze productie – en zelfs van onze R&D-afdeling – waren betrokken om waardevolle knowhow met klanten te delen. Maar bovenal kregen de productie- en R&D-collega’s zeer interessante feedback van klanten; feedback die hielp om nog betere filtratiesystemen te produceren en te ontwikkelen.

Zorg er ook voor dat werknemers contact maken met eindklanten of eindgebruikers, niet alleen met hun directe, intermediaire klanten. Dus als uw producten worden verkocht, onder andere via distributeurs of een ander indirect kanaal, is het belangrijk dat u weet wie uw eindklanten zijn en welke hun verwachtingen zijn.

Erken en beloon het werk van uw werknemers

SjapooDit hoeft niet per se een financiële beloning te zijn. Onbetaald vrijwilligerswerk kan ook worden uitgevoerd door zeer gemotiveerde mensen. Met name wanneer iemand dezelfde waarden of idealen deelt, kan hieruit veel intrinsieke motivatie voortvloeien. Dit is uiteraard nog meer het geval wanneer het werk goed wordt gewaardeerd.

Heb je ooit overwogen om jouw – interne of externe – klanten het werk van jouw medewerkers te laten waarderen door middel van eenvoudige methoden zoals ‘likes’ of via de NPS-score?

Verbind het werk van uw mensen met de hogere doelen van de organisatie

Veel organisaties delen hogere doelen door middel van missieverklaringen en de bedrijfsvisie met alle werknemers. Of zo zou het toch moeten zijn. Dit betekent echter niet dat dit soort hogere doelen door iedereen goed worden begrepen. Te dikwijls omdat het niets zegt over hoe het specifieke werk van uw werknemers bijdraagt aan deze hogere doelen.

Te vaak is de visie vaag of niet aantrekkelijk voor (alle) werknemers omdat ze de relatie tussen hun werk en de hogere doelen van de organisatie niet inzien.

Daarom maakt het een enorm verschil in de intrinsieke motivatie van uw medewerkers, wanneer het voor iedereen duidelijk is hoe hun werk gerelateerd is aan die doelen.

Een paar jaar geleden was ik behoorlijk – positief – verrast om te horen van een luchtmachtpiloot, die erg trots was op zijn werk, en me uitlegde waarom zijn werk belangrijk was voor vredeshandhaving.

Of laten we een ander voorbeeld nemen: iemand die bv. bij Tesla onderzoek doet om de levensduur van batterijen te verlengen of om de oplaadtijd van batterijen te verkorten, helpt niet alleen auto’s te maken die de voorkeur van klanten genieten. Zo’n iemand helpt ook de wereld te verbeteren door de CO2-uitstoot te verminderen en zo de klimaatverandering te bestrijden, dankzij het bereiken van nog meer klanten die met een elektrisch voertuig willen rijden.

9 performance dimensionsZoals reeds in deze blog geïllustreerd, zijn de 3 niveaus van doelen (het organisatieniveau, het procesniveau en het uitvoerdersniveau) de ultieme manier om de hogere doelen van een organisatie te koppelen aan het teamdoel of zelfs aan individuele doelen.

Zingeving bij verandering

Het spreekt voor zich dat ook verandering – op organisatorisch, proces-, team- of individueel niveau – een betekenis moet hebben en dat deze betekenis expliciet moet worden uitgelegd aan iedereen die het aangaat.

Te vaak wordt verandering bepaald door bestuurders en managers, zonder zelfs dat ze de reden uit leggen aan diegene die er invloed op hebben. Met de gekende weerstand tegen verandering als gevolg, die vaak de beoogde verandering belemmert, of op zijn minst veel minder efficiënt of minder effectief maakt. Lees deze blog voor meer informatie over het veranderingsproces en oorzaken van weerstand tegen verandering.

Wat gaat u doen – of wat heeft u al gedaan – om meer belang te hechten aan de zingeving bij proceswerk of aan de zingeving van verandering in uw organisatie? Deel uw ervaring of uw ideeën over de zingeving bij proceswerk in het vakje Reacties hieronder.

P.S.: Als je deze informatie nuttig vond, deel ze dan met je Facebookvrienden en –fans, LinkedIn contacten, en Twitter volgers via de share knoppen hieronder.  Bedankt!