Dank, beste abonnee

Kalkense-Meersen-Natuurpunt

Ook in 2017 kon Effic bijdragen aan een duurzame wereld dankzij trouwe en nieuwe blog-lezers. Namelijk door een gift aan “Natuurpunt“, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen (België) en ook bekend als BirdLife Belgium

Daarom wil ik alle loyale blogabonnees danken voor hun bijdrage. Inderdaad, voor elke extra lezer die zich abonneert op de blog, schenkt Effic 10 euro aan Natuurpunt. Onderstaande brief toont de bevestiging dat het gestaag toenemende aantal abonnees voor de maandelijkse blog die heeft geleid tot de donatie door Effic in 2017.

Hoe kan je ook volgende jaren (blijven) bijdragen?

Onder andere door mogelijke verbeteringen voor de blogs te suggereren, of om een specifiek onderwerp mee te delen waarover je graag zou willen lezen in toekomstige blogs. Ofwel via het contactformulier of via een kort bericht (jean@effic.be).

Op deze manier help je ervoor te zorgen dat het aantal abonnees blijft toenemen, zodat Effic een verdere bijdrage kan blijven leveren. Gifte Natuurpunt 2017