10 wijzen waarop BPM organisaties Agile maakt

Banner BPM & Agility

Dikwijls wordt beweerd dat procesgerichte organisaties aan wendbaarheid inboeten. Zogezegd omdat in die organisaties waar de bedrijfsprocessen sterk gestroomlijnd – zeg maar ‘lean’ of efficiënt – zijn, nog maar weinig ruimte is voor creativiteit of innovatie.

Daarom heb ik 10 redenen beschreven waarom procesgedreven organisaties, integendeel, méér wendbaar zijn dan andere, met een lagere procesmaturiteit.

En om de meeste van die redenen te illustreren, wordt verwezen naar een heel interessante case study van een bedrijf dat al jarenlang een van de meest wendbare is; bovendien in een héél concurrentiële branche.

Wacht niet langer om te lezen waarom BPM, en/of Lean, perfect rijmen met bedrijfswendbaarheid of Business Agility.

Veel leesplezier!

Bedrijfswendbaarheid en Procesflexibiliteit

Banner Blog 33.b - Bus.Ag.

Heb je je reeds afgevraagd hoe de bedrijfswendbaarheid (Business Agility) van jouw organisatie te verhogen? Teneinde aan de groeiende VUCA (= Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) wereld een nog beter aantwoord te bieden?

Wilt je weten hoe procesflexibiliteit kan helpen om de wendbaarheid van jouw organisatie (nog) te verhogen?

Dan moet je deze blog lezen, die toelicht wat bedrijfswendbaarheid werkelijk is, waarom het zo belangrijk is, en hoe procesflexibiliteit helpt om het te verbeteren.

Veel leesplezier!

Procesgebaseerde Business Cases

Business Case - Banner 2

Vind je de inschatting van business cases ook (te) dikwijls een uitdaging?

Of zou je graag kosten en baten nog accurater inschatten in de toekomst?

Dan moet je deze blog zeker lezen. Het illustreert, aan de hand van 2 concrete voorbeelden, hoe de kennis van bedrijfsprocessen helpt om business cases accurater in te schatten voor jouw toekomstige investeringen, of procesverbetering projecten.

Veel leesplezier!

Zelfsturende teams en BPM: tweelingen?

Banner Self-organisation & BPM blog

Ken jij de relatie tussen zelfsturende teams en BPM?

En hoe procesdenken en procesmanagement de overgang kunnen bevorderen van een vrij hiërarchische, bureaucratische organisatie naar een met zelfsturende teams?

Nou, in deze blog lees je niet alleen waarom zelfsturende teams belangrijk zijn in een VUCA-wereld, en hoe BPM een perfecte enabler is voor een zogenaamde “Teal organisaties”, gebaseerd op zelfbeheer.

Je leest ook over de 9 basisprincipes – zeg maar kritische succesfactoren – voor een organisatie om te slagen in het aannemen van zelfsturende teams.

Veel leesplezier!

Visualiseren van service design – in 9 stappen

Banner - Service Design goes Visual

In vorige blog heb je gelezen hoe belangrijk diensten zijn en hoe krachtig Service Design (Thinking) is om uitstekende diensten te bedenken en te verlenen. En hoe complementair Service Design is met process (re)design.

In deze heel praktische blog lees je nu hoe je relatief eenvoudig aan de hand van Service Blueprints en Customer Journey Maps diensten kan visualiseren. Zowel voor (continue) verbetering van bestaande diensten, als voor het ontwerp van nieuwe.

Het illustreert op gedetailleerde wijze hoe je in 9 eenvouige stappen een volledige service blueprint (her)ontwerpt.

Veel leesplezier!