Bedrijfsproces Monitoring

Business process monitoring Banner

Heb je ooit iets kunnen verbeteren zonder (iets) te meten?

Ik vermoed – en hoop – dat jouw antwoord ‘nee’ is.

Lees in deze blog waarom ik van mening ben dat bedrijfsproces monitoring dé hoeksteen is van continue (proces) verbetering en hoe dit op een vrij systemische wijze toe te passen.

Veel leesplezier!

Bedrijfsproces implementatie technologieën

implementation technologies - banner

In de vorige blog heb je kennisgemaakt met wat de stap “implementatie” in de BPM-cyclus betekent.

In deze blog lees je over welke voornaamste technologieën er bestaan om de bedrijfsprocessen die je (her)ontwierp vlot te implementeren.

En je leest ook wanneer welke technologie je best gebruikt.

Veel leesplezier!

BedrijfsProcesImplementatie

Process implementation

Zelfs na een grondig herontwerp zijn procesmodellen niet veel waard zolang ze niet uitvoerbaar zijn. Dus zolang ze niet geïmplementeerd zijn.

In deze blog lees je de belangrijkste aspecten waarmee je best rekening houdt bij de implementatie van jouw (her)ontworpen bedrijfsprocessen.

Veel leesplezier!

Procesuitzonderingen beheren

Banner Process Exceptions

Nu je hebt gelezen hoe jouw bedrijfsprocessen te (her)ontwerpen, is het tijd om het belang van procesuitzonderingen te benadrukken. Zeg maar die processen die van het zogenaamde “happy path” afwijken.

Ik merk inderdaad dat procesuitzonderingen te vaak worden verwaarloosd, en dus veel tijd, inspanningen en uiteindelijk geld kosten nadat het hoofdproces (happy flow) is geïmplementeerd.

Daarom beschrijft deze blog wat procesuitzonderingen eigenlijk zijn, en hoe je ze (gemakkelijker) kan identificeren. Om zodoende beter voorbereid te zijn op wanneer ze zich voordoen, of zelfs om ze helemaal te voorkomen.

Veel leesplezier!

Een procesbenadering voor GDPR

GDPR banner

Je hebt waarschijnlijk al gehoord van – of gelezen over – GDPR, de nieuwe Europese verordening inzake gegevensbescherming, die van toepassing is op 25 mei (2018).

Je bent je misschien minder bewust van het feit dat GDPR ook een kwestie is van bedrijfsprocessen, en niet alleen een gegevensthema is.

In deze blog lees je hoe een bedrijfsprocesbenadering jouw organisatie in staat kan stellen om GDPR-compliant te zijn – of te blijven.

Lees hoe je jouw bestaande bedrijfsprocessen kan evalueren en mogelijks herontwerpen, en welke nieuwe processen je best kan implementeren voor een goede GDPR-naleving.

Veel leesplezier!