Procesuitzonderingen beheren

Banner Process Exceptions

Nu je hebt gelezen hoe jouw bedrijfsprocessen te (her)ontwerpen, is het tijd om het belang van procesuitzonderingen te benadrukken. Zeg maar die processen die van het zogenaamde “happy path” afwijken.

Ik merk inderdaad dat procesuitzonderingen te vaak worden verwaarloosd, en dus veel tijd, inspanningen en uiteindelijk geld kosten nadat het hoofdproces (happy flow) is geïmplementeerd.

Daarom beschrijft deze blog wat procesuitzonderingen eigenlijk zijn, en hoe je ze (gemakkelijker) kan identificeren. Om zodoende beter voorbereid te zijn op wanneer ze zich voordoen, of zelfs om ze helemaal te voorkomen.

Veel leesplezier!

Een procesbenadering voor GDPR

GDPR banner

Je hebt waarschijnlijk al gehoord van – of gelezen over – GDPR, de nieuwe Europese verordening inzake gegevensbescherming, die van toepassing is op 25 mei (2018).

Je bent je misschien minder bewust van het feit dat GDPR ook een kwestie is van bedrijfsprocessen, en niet alleen een gegevensthema is.

In deze blog lees je hoe een bedrijfsprocesbenadering jouw organisatie in staat kan stellen om GDPR-compliant te zijn – of te blijven.

Lees hoe je jouw bestaande bedrijfsprocessen kan evalueren en mogelijks herontwerpen, en welke nieuwe processen je best kan implementeren voor een goede GDPR-naleving.

Veel leesplezier!

Dank, beste abonnee

Kalkense Meersen - Natuurpunt

Ook in 2017 kon Effic bijdragen aan een duurzame wereld dankzij trouwe en nieuwe blog-lezers. Namelijk door een gift aan “Natuurpunt”, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen (België) en ook bekend als BirdLife België.

Nogmaals bedankt!

Bedrijfsproces Ontwerp en Herontwerp

Banner

Je hebt ongetwijfeld op de een of andere manier ervaring met – of op zijn minst enige kennis van – BPR, beter bekend als Business Process Re-engineering of Business Process Redesign.

In deze blog lees je niet minder dan 16 BPR best-practices.

Je leest er bovendien ook de 6 voornaamste stappen van Business Process Design. Voor wanneer je bedrijfsprocessen helemaal van een leeg blad (‘from scratch’) dient te ontwerpen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dienst of een nieuw product.

Veel leesplezier!

11 procesmodellering best practices

Business Process Modeling best practices

Procesmodellering is een belangrijke stap in de BPM-levenscyclus, die vrij veel tijd en moeite kan kosten. Hoe sneller je de bedrijfsprocessen van jouw organisatie kan modelleren, hoe beter.

Aan de andere kant is het ook belangrijk om kwalitatief te modelleren, om ervoor te zorgen dat mensen de bedrijfsprocessen correct begrijpen en dus gemakkelijker de voordelen van BPM kunnen inzien en realiseren.

Lees in deze blog 11 procesmodellering best practices die jou zullen helpen om nog sneller en beter te modelleren dan je tot nog toe gewend bent. Of die jou kunnen helpen om zelfs met modelleren te starten.

Veel leesplezier!