De Harada methode & 4D-Lean

Harada blog banner Effic

Een paar maanden geleden volgde ik de training over de Harada methode en 4D-Lean, die ik vrij interessant en effectief vond – en ondertussen ook zo kon ervaren. Daarom deel ik graag die kennis met jou. Ook omdat het je echt kan helpen om jouw organisatie aanzienlijk te verbeteren.

Veel onderzoeken (onder andere door Gallup) hebben inderdaad aangetoond dat slechts een klein deel van de werknemers zich professioneel geëngageerd voelt met hun werkgever. Zelfsturing en zelfmanagement is de belangrijkste sleutel om werknemersbetrokkenheid en daarmee jouw bedrijfsprocessen en uiteindelijk de productiviteit van jouw hele organisatie te verhogen.

Dat is waar de Harada methode en 4D-Lean jou kunnen helpen het verschil te maken.

Veel leesplezier!

Het proces van verandering

Process of Change - Banner

Elke aanzienlijke verandering in bedrijfsprocessen, hetzij ter verbetering van processen, hetzij in het kader van bedrijfsinnovatie, betekent een organisatie-brede verandering. Omdat processen meestal cross-functioneel zijn, heeft een verandering in bedrijfsprocessen vaak invloed op een belangrijk deel of van uw hele organisatie.

Niettemin is een gebrekkig change management nog te vaak de oorzaak van mislukte transformatieprojecten. Technologie is zelden de oorzaak, terwijl de menselijke kant van verandering de grootste uitdaging blijft voor dergelijke organisatie-brede transformaties.

Lees in deze blog welke aspecten van change management u nooit mag verwaarlozen, zodat u alleen nog succesvolle organisatie-brede projecten realiseert. Want het correct toepassen van het proces van verandering, zal tot succesvolle proceswijzigingen leiden.

Veel leesplezier!

Datagedreven procesverbetering

Data driven process improvement

Tenzij je op een andere planeet dan de Aarde leeft, twijfel ik er niet aan dat je weet wat het internet der dingen (IoT of Internet of Things) is. Vooral als je regelmatig de Effic blogs leest.

Heb je echter al overwogen om zo’n “dingen” in te zetten, in het bijzonder wegens de gegevens die deze kunnen genereren, om zodoende jouw bedrijfsprocessen te verbeteren?

Lees in deze blog over de voornaamste manieren waarop jouw organisatie waarde kan halen uit dergelijke gegevens, en hoe je deze kan gebruiken om jouw bedrijfsprocessen te verbeteren.

Je zal er ook waardevolle aanbevelingen lezen op basis van de ervaring door 300 bedrijven die al aanzienlijk hebben geïnvesteerd in IoT-toepassingen om daarmee extra waarde te creëren ; waarde voor hun klanten en waarde voor zichzelf.

Veel leesplezier!

Procesontwerp voor bedrijfsinnovatie

Banner Process design for innovation

Ben je ook van mening dat het toepassen van process management, of Lean – met of zonder Six Sigma -, of operationele uitmuntendheid in het algemeen, zelfs in een grondige vorm, op gespannen voet staat met bedrijfsinnovatie? Al dan niet “disruptieve” innovatie?

Hoe dan ook, in deze blog lees je er een levend bewijs, namelijk aan de hand van een praktische casus, van hoe process management bedrijfsinnovatie mogelijk maakt en faciliteert. Trouwens niet alleen het procesontwerp op zich, maar alle stappen van de BPM-levenscyclus.

Veel leesplezier !

Bedrijfsproces Maturiteitsmodellen

Process Maturity banner

Zoals je in de laatste blog hebt kunnen lezen, is Business Process Governance een belangrijke ‘enabler’ om nog hogere niveaus van procesmaturiteit te bereiken. Wat op zijn beurt jouw organisatie zal helpen om nog betere producten en diensten te leveren, dus om een nog hogere klanttevredenheid en dus bedrijfsprestaties te behalen.

Maar hoe meet je de procesmaturiteit van jouw organisatie of van specifieke bedrijfsprocessen? En hoe gebruik je best bedrijfsproces maturiteitsmodellen om de bedrijfsprestaties te verhogen?

Wel, lees deze blog en begrijp welke voornaamste bedrijfsproces maturiteitsmodellen er bestaan en hoe je deze het best gebruikt.

Veel leesplezier!