Bedrijfsproces Maturiteitsmodellen

Process Maturity banner

Zoals je in de laatste blog hebt kunnen lezen, is Business Process Governance een belangrijke ‘enabler’ om nog hogere niveaus van procesmaturiteit te bereiken. Wat op zijn beurt jouw organisatie zal helpen om nog betere producten en diensten te leveren, dus om een nog hogere klanttevredenheid en dus bedrijfsprestaties te behalen.

Maar hoe meet je de procesmaturiteit van jouw organisatie of van specifieke bedrijfsprocessen? En hoe gebruik je best bedrijfsproces maturiteitsmodellen om de bedrijfsprestaties te verhogen?

Wel, lees deze blog en begrijp welke voornaamste bedrijfsproces maturiteitsmodellen er bestaan en hoe je deze het best gebruikt.

Veel leesplezier!

Business Process Governance

Business Process Governance - banner

Hier zijn we dan… het enige overblijvende element van de BPM-levenscyclus dat nog steeds als een mysterie zou kunnen uitzien en dat jou nu onthuld gaat worden.

Of je reeds iets weet over Business Process Governance of niet, deze blog kan jou en jouw organisatie helpen om NOG hogere prestaties te behalen dankzij een NOG meer structureel en professioneel gebruik van BPM.

Deze blog legt jou uit wat Business Process Governance inhoudt, wat de belangrijkste elementen ervan zijn, en welk groeipad je kan gebruiken, rekening houdend met het procesmaturiteitsniveau en de omvang van jouw organisatie.

Veel leesplezier!

Bedrijfsproces Monitoring

Business process monitoring Banner

Heb je ooit iets kunnen verbeteren zonder (iets) te meten?

Ik vermoed – en hoop – dat jouw antwoord ‘nee’ is.

Lees in deze blog waarom ik van mening ben dat bedrijfsproces monitoring dé hoeksteen is van continue (proces) verbetering en hoe dit op een vrij systemische wijze toe te passen.

Veel leesplezier!

Bedrijfsproces implementatie technologieën

implementation technologies - banner

In de vorige blog heb je kennisgemaakt met wat de stap “implementatie” in de BPM-cyclus betekent.

In deze blog lees je over welke voornaamste technologieën er bestaan om de bedrijfsprocessen die je (her)ontwierp vlot te implementeren.

En je leest ook wanneer welke technologie je best gebruikt.

Veel leesplezier!

BedrijfsProcesImplementatie

Process implementation

Zelfs na een grondig herontwerp zijn procesmodellen niet veel waard zolang ze niet uitvoerbaar zijn. Dus zolang ze niet geïmplementeerd zijn.

In deze blog lees je de belangrijkste aspecten waarmee je best rekening houdt bij de implementatie van jouw (her)ontworpen bedrijfsprocessen.

Veel leesplezier!