Verbeter uw organisatie dankzij Process Mining

Mining magnifier

Nu dat u uit de 9 laatste blogs weet waarom het kennen van de eigen bedrijfsprocessen waardevol is, zullen komende 3 blogs gaan over Process Mining. Een vrij recente technologie die u kan helpen om uw bedrijfsprocessen nog meer in de diepte te kennen, en dus om uw organisatie naar het volgende niveau van operationele uitmuntendheid te brengen.
In deze blog, zul je lezen wat Process Mining is, en welke de belangrijkste voordelen en uitdagingen ervan zijn.

Procesgericht risicobeheer

risk_management

Hoe worden bedrijfsrisico’s beheerd in jouw organisatie? Wil je weten hoe process management (en procesmodellering) bijdraagt aan een – nog beter – Enterprise Risk Management (ERM)?
Klik dan even op onderstaande link naar de nieuwe blog m.b.t. “procesgericht risicobeheer”.

Waardecreërende bedrijfsprocessen

BlackBox process

Heb je je reeds afgevraagd waarom procesbewuste en procesgedreven organisaties doorgaans performanter en finaniceel gezonder zijn?
Lees in deze blog waarom de kennis van de bedrijfsprocessen in jouw organisatie tot nog meer waarde kan leiden.

Procesinnovatie en innovatieprocessen

PDCA

Staat procesinnovatie en procesverbetering – dat ook dikwijls proces standaardisatie inhoudt – haaks op innovatieprocessen?
En gaat efficiëntie ten koste van wendbaarheid van eenzelfde onderneming? Of kan je beiden op harmonieuze wijze combineren?
Lees hierover meer in deze nieuwe blog.

Automatiseren van procesmodellen

home_construction_teaser

Heb jij soms ook twijfels of een (software) systeem de performantie van jouw bedrijf of organisatie werkelijk verbetert?
Automatiseren van niet optimale bedrijfsprocessen versterkt de onvolkomenheden alleen maar ; en dat wil je toch niet!
Lees hier waarom de kennis van de bedrijfsprocessen vooraleer je automatiseert van essentieel belang is.
En hoe het snel en accuraat automatiseren van procesmodellen die efficiënt ontworpen zijn, ook voor jouw organisatie het verschil kan maken.