9 redenen om bedrijfsprocessen te modelleren

Nog veel ondernemingen begrijpen té weinig het belang van procesgedrevenheid en de impact hiervan op het uiteindelijke resultaat van hun bedrijf. Hier zijn alvast 9 belangrijke redenen waarom de kennis van jouw eigen bedrijfsprocessen een aanzienlijke bijdrage levert aan het succes van jouw organisatie…

procesoptimalisatie

1. Implementeren en Concretiseren van de bedrijfsstrategie

Bedrijfsprocessen dienen om de bedrijfsstrategie te implementeren en te realiseren. Daarom moeten de bedrijfsprocessen niet alleen ‘afgestemd’ zijn op de strategie; ze horen de eigenlijke, concrete ‘vertaling’ van de strategie te zijn op het operationele niveau.

En hoe kun je de bedrijfsprocessen beter ontwerpen of beschrijven dan door ze (eerst) te visualiseren of modelleren? Klik hier voor meer hierover.

2. Kwaliteit van jouw producten en/of diensten

De producten of diensten die jouw bedrijf – of organisatie – levert, zijn het resultaat (de output) van de verschillende bedrijfsprocessen.schakelketting

Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van deze output rechtstreeks afhangt van de wijze waarop bedrijfsprocessen georganiseerd én opgevolgd worden. Een goed inzicht in jouw bedrijfsprocessen is dan ook onontbeerlijk om vast te kunnen stellen wanneer een product of dienst van mindere kwaliteit geproduceerd werd, om zodoende de ‘zwakke schakels’ in de processen te versterken. Meer hierover? Klik hier.

3. Performante organisatie

Goed omschreven bedrijfsprocessen verduidelijken wie, wat, wanneer een activiteit uitoefent. Wanneer iedereen binnen de organisatie de – wel bedachte – processen goed kent en goed uitvoert, verdwijnen miscommunicatie, misverstanden, mismanagement en wordt de performantie gemaximaliseerd. Lees de volledige blog hierover.

4. Effectief en efficiënt personeelsbeleid

Wanneer alle bedrijfsprocessen gekend en minimaal gedocumenteerd zijn, kan men voor iedereen binnen de organisatie gemakkelijker de taken oplijsten en zodoende vlotter (duidelijke en volledige) jobomschrijvingen afleiden. Heel nuttig wanneer je een nieuwe vacature moet beschrijven, niet…?

Een nieuw aangeworven medewerker zal ook sneller productief zijn, want hij begrijpt meteen het belang van de bedrijfsactiviteiten waarvoor hij zal instaan. Hij begrijpt zijn bijdrage tot de realisatie van de strategie en dus tot de bedrijfsresultaten. Dit verhoogt ongetwijfeld de intrinsieke motivatie; dit geldt trouwens niet alleen voor nieuwe medewerkers. Klik hier voor de volledig blog over dit onderwerp.

5. Optimale interactie met klanten en leveranciers

Wanneer je met externe belanghebbenden zoals klanten, leveranciers, enz. gesprekken voert (om bijvoorbeeld de samenwerking te versterken of om de leveringen efficiënter te maken), kan het ook heel handig zijn om die aspecten van jouw bedrijf die hen aanbelangen toe te lichten aan de hand van bedrijfsprocessen. Voor organisaties die deel uitmaken van een ‘geïntegreerde supply chain’ of ‘extended enterprise’, is dit trouwens een noodzaak. Hier lees je er meer over.

6. Automatisering & ICT

ICT (Informatie & Communicatie Technologie) dient om bedrijfsprocessen te ondersteunen en te optimaliseren – om ten slotte de bedrijfsstrategie en de langetermijn objectieven te realiseren. Het is dan ook essentieel dat ICT-personeel de processen kent waartoe ze zullen bijdragen.

Om succesvol applicaties te implementeren of te ontwikkelen hoort dit te gebeuren op basis van duidelijk omschreven bedrijfsprocessen. Het heeft weinig of geen zin om een proces te automatiseren dat niet eerst goed gestroomlijnd is. Klik hier voor de volledige blog over automatisering & ICT.

7. Innovatie en continue verbetering

Om procesinnovatie toe te passen heb je ongetwijfeld kennis nodig van de ‘as is’ processen (d.i. zoals die vandaag verlopen), vooraleer je qualitykan bepalen hoe die verbeterd kunnen worden (‘to be’). Zo beoogt “Business Process Management” (BPM) de continue verbetering van kwaliteit en performantie aan de hand van procesinnovatie.

Anderzijds kan een onderneming ook best continue procesverbetering toepassen op product- of dienstontwikkeling om zodoende productinnovatie te boosten. Wil je hier meer over weten? Klik dan hier

8. Inzicht in de bronnen van waardecreatie

De werking van jouw organisatie in kaart brengen dient ook als basis voor het verwerven van inzichten m.b.t. de waardecreatie: als manager, directeur of zaakvoerder heb je er alle belang bij om te weten uit welke bedrijfsactiviteiten de waarde gegenereerd wordt alsook welke activiteiten het meest kosten. Methodes zoals bv. ‘Activity Based Costing’ baseren zich op dergelijke inzichten en bieden de mogelijkheid om een betere kennis te verwerven van kosten en baten. Lees hier de volledige blog daarover.

9. Risicobeheer

Risicoloos bestaat niet, laat staan in de steeds sneller veranderende bedrijfswereld. Het kennen van de bedrijfseigen risico’s en waar die in de bedrijfsprocessen kunnen optreden is essentieel om ze te voorkomen en/of te beperken. Voor de volledige blog over Risicobeheer, klik hier.

Ben je inmiddels overtuigd van het nut om de bedrijfsprocessen van jouw organisatie te modelleren, maar twijfel je nog hoe je hieraan kan beginnen? Stuur me je naam en e-mailadres via de contactpagina en ik bezorg je GRATIS een handleiding die je hierbij op weg helpt.

In de komende 9 artikels zal ik dieper ingaan op elk van de bovengenoemde onderwerpen.

Zou je graag een antwoord willen op je vraag (vragen) rond één van deze onderwerpen? Stel ze dan in het commentaarveld hieronder en ze zal zeker beantwoord worden in één van deze komende artikels.

(Bronnen: foto 2)

P.S.: Aarzel dan niet om ze te delen met je Facebook vrienden en –fans, LinkedIn contacten, Twitter volgers en Google+ circles via de share knoppen hieronder. Bedankt!

  • http://www.stefaanoyen.be/ Stefaan Oyen

    Proficiat met je eerste artikel, Jean!

  • jeanvc

    Dank je wel Stefaan.