Bedrijfswendbaarheid en Procesflexibiliteit

Banner Blog 33.b - Bus.Ag.

Heb je je reeds afgevraagd hoe de bedrijfswendbaarheid (Business Agility) van jouw organisatie te verhogen? Teneinde aan de groeiende VUCA (= Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) wereld een nog beter aantwoord te bieden?

Wilt je weten hoe procesflexibiliteit kan helpen om de wendbaarheid van jouw organisatie (nog) te verhogen?

Dan moet je deze blog lezen, die toelicht wat bedrijfswendbaarheid werkelijk is, waarom het zo belangrijk is, en hoe procesflexibiliteit helpt om het te verbeteren.

Veel leesplezier!

Procesgebaseerde Business Cases

Vind je de inschatting van business cases ook (te) dikwijls een uitdaging?

Of zou je graag kosten en baten nog accurater inschatten in de toekomst?

Dan moet je deze blog zeker lezen. Het illustreert, aan de hand van 2 concrete voorbeelden, hoe de kennis van bedrijfsprocessen helpt om business cases accurater in te schatten voor jouw toekomstige investeringen, of procesverbetering projecten.

Veel leesplezier!

Zelfsturende teams en BPM: tweelingen?

Banner Self-organisation & BPM blog

Ken jij de relatie tussen zelfsturende teams en BPM?

En hoe procesdenken en procesmanagement de overgang kunnen bevorderen van een vrij hiërarchische, bureaucratische organisatie naar een met zelfsturende teams?

Nou, in deze blog lees je niet alleen waarom zelfsturende teams belangrijk zijn in een VUCA-wereld, en hoe BPM een perfecte enabler is voor een zogenaamde “Teal organisaties”, gebaseerd op zelfbeheer.

Je leest ook over de 9 basisprincipes – zeg maar kritische succesfactoren – voor een organisatie om te slagen in het aannemen van zelfsturende teams.

Veel leesplezier!

Visualiseren van service design – in 9 stappen

Banner - Service Design goes Visual

In vorige blog heb je gelezen hoe belangrijk diensten zijn en hoe krachtig Service Design (Thinking) is om uitstekende diensten te bedenken en te verlenen. En hoe complementair Service Design is met process (re)design.

In deze heel praktische blog lees je nu hoe je relatief eenvoudig aan de hand van Service Blueprints en Customer Journey Maps diensten kan visualiseren. Zowel voor (continue) verbetering van bestaande diensten, als voor het ontwerp van nieuwe.

Het illustreert op gedetailleerde wijze hoe je in 9 eenvouige stappen een volledige service blueprint (her)ontwerpt.

Veel leesplezier!

Uitstekende Service Design en Process Design

Service Design & Process Design

Je hebt heel waarschijnlijk al grote verschillen ervaren tussen uitstekende dienstverlening en slechte diensten.
Heb je je echter al ooit afgevraagd waarom er zulke grote verschillen in kwaliteit van dienstverlening bestaan?

Nee, de kwaliteit van een dienstverlening is NIET te wijten aan toeval. Het is eerder het resultaat van een doordachte Service Design.

Deze blog is de eerste in een reeks over uitstekende Service Design en Service Design Thinking. En waarom Service Design complementair is met Process Design.

Veel leesplezier!